Your browser does not support JavaScript! بایگانی‌ها سوپرمارکت | های لاگ
سید مهدی طباطبایی | ۹۸/۰۳/۲۵

چنانچه فعالیت های روزانه مدیر یک سوپرمارکت را بررسی نمایید، قطعاً تایید می‌کنید که مدیریت سوپرمارکت کار بسیار دشواری است. تصور کنید صاحب یک سوپرمارکت هستید؛ مدیریت مراجعین و خریداران متعدد، تعداد بالای تراکنش‌ها، بررسی محصولات بسیار متنوع، خرید محصولات جدید و دریافت سفارش تنها بخشی از وظایف شما به عنوان مدیر یک سوپرمارکت است.

بیشتر بخوانید